Naše služby

Naša firma má odborné skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác.

Deratizácia

Deratizácia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinsekcia

Dezinsekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinfekcia

Dezinfekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Kadávery

Likvidácia Kadáverov v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

viac informácií

O firme

Naša firma má odborné skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác.

Firma DLC, s.r.o . vznikla v roku 2010. Od roku 2012 sa stala členom Cechu profesionálov DDD na Slovensku.

V roku 2017 bola Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou a.s. vyhodnotená ako Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní. Na základe tohto hodnotenia bola firma udelená Pečať spoľahlivosti.

Práce vykonávajú kvalifikovaní odborníci. Pracovníci majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a osvedčenie na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami .

Používame prípravky ekologicky nezávadné a tieto sa dajú aplikovať aj počas prevádzok v nemocniciach, reštauráciách, potravinárskych či iných prevádzkach. Práce sa vykonávajú najmodernejšou dostupnou technikou ( ULV rozprašovač , Termofog, Airofog, elektostatická pištoľ Victory).

Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť zameraná na prevenciu proti šíreniu a premnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákazy. Firma je prispôsobená požiadavkám zákazníka a flexibilná v ktoromkoľvek čase.

Z právnych úprav na ochranu životného prostredia, vrátane pracovného prostredia, je základnou právnou úpravou zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2007 a viac krát bol novelizovaný.

Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia je dôležitou časťou tohto zákona a je v ňom zakotvená pod novým výrazovým spojením: dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

Naši zamestnanci disponujú týmito platnými osvedčeniami pre výkon činnosti.

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa §6, zákona č.355/2007 na prácu s veľmi toxickými látkami a ich zmesami a toxickými látkami a ich zmesami a ich využitia pri dezinfekcii, dezinsekcii a regulácii živočíšnych škodcov.

Naša firma vlastní úradné číslo a oprávnenia na výkon týchto činností.

Držiteľ úradného čísla na skladovanie vedľajších živočíšnych produktov, uhynutých tiel, celých ako aj ich častí. Kategória 1.

S nakazenými zvieratami chorobami prenosnými na ľudí ako aj zvieratá, ako aj ich zber a prepravu a skladovanie

Oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov podľa §97 ods. 1, písmena f, zákona o odpadoch

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami

kategória N

Zber prepravu a skladovanie uhynutých zvierat dopravnými prostriedkami.

Tieto povolenia a certifikáty sú platné pre cele územie Slovenskej republiky

Kontaktujte nás

0905 334 038

0908 977 620

Profi vybavenie

Používané chemikálie

Kde nás nájdete

  • Sabinovksá 58
    080 03 Prešov
  • 0905 334 038
    0908 977 620
  • dlc@centrum.sk
  • IČO: 45 901 872

Sídlo spoločnosti

Kontaktujte nás