KORONAVÍRUS COVID 19

V súvislosti s výskytom KORONAVÍRUSU COVID 19 sme ako deratizačná firma s dlhodobými skúsenosťami v poskytovaní služieb v oblasti deratizačnej , dezinsekčnej a dezinfekčnej činnosti odborne aj technicky pripravení vykonať preventívnu dezinfekciu na zabránenie šírenia predmetnej epidémie.

Dezinfekciu vykonávame mechanickou očistou a vlastnou dezinfekciou.

Používame prípravky s aktívnym chlórom (CHLORAMIN, DEZISAN, SAVO, OXYCHLORIN), ktoré sú zapísané v zozname Centrá pre chemické látky a ktoré je možné používať na územi SR.

Rizikové plochy a priestory dekontaminujeme polymérovou dezinfekciou použitím širokospektrálnych dezinfečných prostriedkov neobsahujúcich chlór, alkohol, aldehyd. Majú dlhotrvajúci účinnok.

Polymérové dezinfekčné prípravky sú charakteristické silným a dlhotrvajúcim aktibakteriálnym, antivírusovym a protiplesňovým účinkom bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na ošetrované materiály.

Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobu ochranu pred mikroorganizmami. Prípravky sú certifikované. Používajú sa na dezinfekciu priestorov v zdravotníctve, veterinárnej oblasti, poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a vo všetkých verejných oblastiach ako napr. školy, škôlky, hotely, reštauračné zariadenia, úrady a inštitúcie, športoviská, verejná doprava, dopravné prostriedky, kancelárie, obchodné centrá a pod.

Prípravky aplikujeme najmodernejšou technikou (ULV rozprašovač, elektrostatické postrekovače, tepelný fogovací systém TERMOFOG) pri dodržaní najprísnejších bezpečnostných opatrení pri použití potrebných ochranných prostriedkov (celotvárové masky s filtrom s najvyšším stupňom ochrany, celotelové ochranné kombinézy, jednorázové rukavice, a pod.)

Dotykové plochy dezinfikujeme mechanickou očistou s použitím antibakteriálnych utierok a dezinfekčných prostriedkov (Krystal, Savo a pod.)

Po vykonaní dezinfekcie odporúčame uvedený priestor uzavrieť po dobu najmenej 2 hod.

V prípade potreby ďalších informácií ich radi poskytneme pri osobnom stretnutí alebo telefonickom kontakte Tel. č. 0905 334 038

Ing.Ľubomír Červeňák

konateľ spoločnosti.

Naše služby

Naša firma má odborné skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác.

Deratizácia

Deratizácia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinsekcia

Dezinsekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinfekcia

Dezinfekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Kadávery

Likvidácia Kadáverov v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

viac informácií

Kde nás nájdete

  • Sabinovksá 58
    080 03 Prešov
  • 0905 334 038
    0908 977 620
  • dlc@centrum.sk
  • IČO: 45 901 872

Sídlo spoločnosti

Kontaktujte nás