Dezinsekcia

Dezinsekcia je súhrn opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov- hmyzu ( šváb, blcha, ploštica, mravec, mucha, rus atď.) Základným predpokladom úspešnej dezinsekcie je postup podľa vopred postaveného systematického plánu. Súčasťou plánu je aj harmonogram, ktorý určuje pravidelný monitoring a na základe vyhotovení sa určuje rozsah, objem a forma zákroku. Naša firma vykonáva dezinsekciu formou jemnorozplytnej aplikácie ( postrekom), náterom, popraškovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou. Nami používané prípravky pri jemnorozptylnej aplikácii ( bariérový postrek) neznečisťujú podlahy, koberce, steny, vnútorné zariadenia a takmer vôbec nezapáchajú. Postrek nezanecháva viditeľné stopy. Uvedenú dezinsekciu doporučujeme pri preventívnom zásahu vykonávať jeden krát a pri represívnom zásahu dvakrát a to 3-6 týždňov, z dôvodu zničenia potomstva druhej generácie. Interval postrekov závisí od druhu likvidovaného hmyzu.

ďalšie služby

Naše služby

Naša firma má odborné skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác.

Deratizácia

Deratizácia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinsekcia

Dezinsekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinfekcia

Dezinfekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Kadávery

Likvidácia Kadáverov v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

viac informácií

Kde nás nájdete

  • Sabinovksá 58
    080 03 Prešov
  • 0905 334 038
    0908 977 620
  • dlc@centrum.sk
  • IČO: 45 901 872

Sídlo spoločnosti

Kontaktujte nás