Deratizácia

Deratizáciu, ako účinné opatrenie na ochranu zdravia obyvateľov pred vznikom a šírením prenosných ochorení, upravuje zákon č. 126/ 2006. Z. o Verejnom zdravotníctve. Túto činnosť v zmysle zákona o ochrane zdravia ľudí musí vykonávať každý vlastník, správca, resp. užívateľ nehnuteľnosti. Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov ( potkanov, myši atď.), ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pod pojmom deratizácia rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje. Škody spôsobené hlodavcami sú škody priame- sú to teda také škody, ktoré hlodavce spôsobujú tým, že konzumujú krmivá, suroviny, či potraviny a znečisťujú ich a znehodnocujú svojim močom a trusom. Ďalej ničia ohlodávaním obaly všetkých druhov a rôzne materiály. Ochranná ( preventívna) deratizácia je z hľadiska infekčných chorôb a ochrany majetku preventívnym opatrením. Ochrannou deratizáciou je teda väčšina bežne prevádzaných deratizačných akcií. Ohnisková deratizácia sa prevádza v ohniskách zvýšeného výskytu hlodavcov. Na ochranu a ohniskovú deratizáciu sa preto vzťahujú predovšetkým zdravotnícke právne predpisy ( zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.Z.o ochrane zdravia ľudí).

ďalšie služby

Naše služby

Naša firma má odborné skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác.

Deratizácia

Deratizácia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinsekcia

Dezinsekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinfekcia

Dezinfekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Kadávery

Likvidácia Kadáverov v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

viac informácií

Kde nás nájdete

  • Sabinovksá 58
    080 03 Prešov
  • 0905 334 038
    0908 977 620
  • dlc@centrum.sk
  • IČO: 45 901 872

Sídlo spoločnosti

Kontaktujte nás