Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces ničenia pôvodcov infekcií, ktorý má za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.
Kontaktom so životným prostredím je človek denne v styku s miliardami mikroorganizmov. Prevažná väčšina z nich je pre človeka, zvieratá a rastliny neškodná, niektoré z nich sú pre živočíchy potrebné a nutné k životu.
Niektoré však môžu vyvolať ťažké a závažné ochorenia, prípadne znehodnotiť suroviny a produkty. Boj proti nežiaducim mikroorganizmom je komplikovaný. Jedným z základných opatrení na zabránenie škodlivého pôsobenia mikroorganizmov je dezinfekcia založená na pôsobení antimikróbne účinných látok a postupov.

ďalšie služby

Naše služby

Naša firma má odborné skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác.

Deratizácia

Deratizácia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinsekcia

Dezinsekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinfekcia

Dezinfekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Kadávery

Likvidácia Kadáverov v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

viac informácií

Kde nás nájdete

  • Sabinovksá 58
    080 03 Prešov
  • 0905 334 038
    0908 977 620
  • dlc@centrum.sk
  • IČO: 45 901 872

Sídlo spoločnosti

Kontaktujte nás